Interiér

Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu?

.

Stavební firma


Účelem smlouvy o dílo je ochrana před problémy se stavební firmou, které by mohly v budoucnu nastat. Smlouva o dílo musí být kvalitně zpracována a musí mít vždy písemnou podobu, dodatky musí mít rovněž písemnou podobu. Musí obsahovat předem stanovené náležitosti, mezi které patří například identifikace obou stran, datum předání dokončené stavby a smluvní pokuty při nesplnění lhůty a mnoho dalších. Uzavřená smlouva o dílo chrání obě zúčastněné strany (tedy jak objednatele, tak zhotovitele).  Je vhodné věnovat přípravě smlouvy čas a hodně pozornosti, ideálně poradit se s právníkem, protože s ní můžete předejít případným budoucím problémům.
stavební práce.jpg


Rozpočet- Když je cena stanovena pevně, nesmí být bez souhlasu objednavatele zvýšena, což se vyplatí, protože hodně firem podhodnocuje rozpočet, ale fakturuje podle reálných cen. Nejlepší je, když je firmě hrazeno po dokončení jednotlivých etap, které si objednavatel zkontroluje ještě před úhradou. Je vhodné zkontrolovat stejně pečlivědílo i položky ve faktuře, protože se může stát, že je ve faktuře uveden např. jiný počet kusů cihel, než je skutečnost.


Výhodou stavby na klíč je záruční doba, která je ze zákona minimálně 3 roky. U většiny staveb ale bývá až šest let.
kladivo dělníka.jpg


Stavba svépomocí


Stavba svépomocí znamená, že si stavbu buď celou, nebo z určité části její majitel postaví a to buď vlastníma rukama, nebo pomocí firem, které nabídnou nízké ceny.  


Výhodou této varianty je bezpochybně cena, která může být až o 2/3 nižší, než cena stavby na klíč.


Nevýhodou je, že lidé, kteří se rozhodnou pro tuto variantu nemají tolik zkušeností jako stavební firmy, nevybírají si prověřené a spolehlivé dodavatele. Tato varianta je časově, fyzicky i psychicky náročnější.


Když nemá člověk dostatek potřebných finančních prostředků, a má aspoň základní vědomosti (nebo známého, který zkušenosti má a pomůže) a na stavbu nespěchá, tak je stavba svépomocí správnou volbou.

.


.
hsp-interiery.cz (Author)